top of page

OVER HET LIDMAATSCHAP.

HET AZG-TENUE. 

Bij Scouting dragen de kinderen en hun begeleiders allemaal eenzelfde tenue, ‘het uniform’. Het bestaat uit een polo voor de zomer en een trui voor de winter, plus de AZG-groepsdas met dasring. Hierdoor zijn we tijdens de opkomsten allemaal gelijk en bovendien te herkennen als scouts!

TIJDEN.

De Bevers, Welpen en Kabouters beleven hun avonturen elke zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur. De Verkenners, Gidsen en Wildevaart starten ook om 14:00 uur, maar eindigen de middag rond de klok van 17:00 uur. Af en toe is er een weekend met overnachting 

CONTRIBUTIE.

De contributie verschilt per leeftijdsgroep en wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Voor 2024 zijn de bedragen per 4 maanden:

 • € 49,60 voor de Bevers (€12,40/mnd)

 • € 59,90 voor de Welpen en Kabouters (€14,97/mnd)

 • € 68,50 voor de Verkenners en Gidsen (€17,12/mnd)

 • € 83,10 voor de Wildevaart (€20,77/mnd)

De contributie wordt aan het begin van elke 4 maanden geïnd via automatische incasso. In januari voor de 1e vier maanden, in mei voor de 2e vier maanden en in september voor de laatste vier maanden van het jaar. Voor het zomerkamp wordt een aparte bijdrage gevraagd. 

FINANCIËLE ONDERSTEUNING.

Nederland is een rijk land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen op in een gezin dat rond moet komen van een minimum inkomen. Wil jouw kind graag lid worden van Scouting AZG, maar is er thuis helaas te weinig geld? Dan zijn er in ieder geval twee opties voor ondersteuning:

 • De PasWijzer is een gratis pas voor inwoners van de gemeente Waalwijk met een gezinsinkomen van op of net iets boven het sociaal minimum. De PasWijzer Kinderpakket (voor de leeftijd t/m 17 jaar) is ook te gebruiken voor deelname aan Scouting AZG Waalwijk. Meer informatie kunt je hier vinden: <PasWijzer>

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt kinderen tussen 0 en 18 jaar. Of een gezin in aanmerking komt, kunnen onze intermediairs vertellen. Alle intermediairs zijn te vinden op onze website. Je kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een van de intermediairs (het maakt niet uit van welke organisatie die persoon is) om een eventuele aanvraag te doen. Een aanvraag bestaat vervolgens uit een lidmaatschap van een jaar en eventuele spullen.

LIDMAATSCHAP STOPPEN.

Opzeggen van het lidmaatschap kan na afloop van een periode van 4 maanden via de leiding van de groep waar uw kind lid is. Bij opzegging tijdens een periode van 4 maanden, wordt de geïncasseerde contributie voor de betreffende 4 maanden in beginsel niet terugbetaald. Hiervan kan worden afgeweken in geval van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling aan het bestuur van Scouting AZG.

PRIVACYBELEID.

Het Privacybeleid van Scouting AZG vindt je hier <Privacybeleid>.

SOCIALE VEILIGHEID.

We vinden het binnen Scouting AZG belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Onze maatregelen:

 • Gedragscode
  De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.
  ​Link naar de gedragscode: <Gedragscode Scouting Nederland>

 • VOG
  Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting AZG getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschijidend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

 • Aanstellingsbeleid
  Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 • Vertrouwenspersoon

  • Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar.

  • Tevens is als onafhankelijk vertrouwenspersoon voor Scouting AZG beschikbaar Mevrouw D. Brinkers (dbrinkers.initium@gmail.com).

  • Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl of socialeveiligheid@scouting.nl.

bottom of page